CUPS (Control/User Plane Separation) và PFCP (Packet Forwarding Control Protocol)

Trong sơ đồ mạng LTE thường thấy, PGW và SGW có giao tiếp Control Plane và User Plane. Để tăng băng thông, giảm độ trễ cho một số dịch vụ, người ta chia PGW và SGW thành 4 node con để tách việc xử lý Control Plane và User Plane: PGW-C, PGW-U, SGW-C, SGW-U.

Khi tách như vậy, giữa PGW-C, PGW-U và SGW-C, SGW-U cần có interface để liên lạc với nhau, từ đó sinh ra 2 interface mới, Sxa interface giữa SGW-C và SGW-U, Sxb giữa PGW-C và PGW-U. Giao diện S5/S8 ban đầu giữa PGW và SGW được tách thành S5/S8-C và S5/S8-U.

(còn tiếp…)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.