Kĩ thuật đa truy nhập (Multiple Access)

Các kĩ thuật đa truy nhập tương đối nhiều, trong bài này đề cập tới 4 kĩ thuật đa truy nhập lớn: FDMA (Frequency Division Multiple Access), TDMA (Time Division Multiple Access), CDMA (Code Division Multiple Access), ODFMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)

Frequency Division Multiple Access (FDMA)

Kĩ thuật này phân bổ cho các người dùng các tần số khác nhau, không có sự trùng lặp tần số giữa các người dùng, và quá trình trao đổi dữ liệu của các người dùng có thể diễn ra cùng lúc.

Time Division Multiple Access (TDMA)

Kĩ thuật này sử dụng 1 tần số cho tất cả người dùng, mỗi người dùng sẽ có được các time slot dành riêng cho người dùng đó. Trong một thời điểm chỉ có một người dùng được trao đổi thông tin, các người dùng khác sẽ không được trao đổi.

Code Division Multiple Access (CDMA)

Kĩ thuật này cho phép nhiều người dùng có thể dùng chung tần số và truyền nhận dữ liệu cùng lúc. Như vậy sẽ dẫn dễn việc nhiễu thông tin do giao thoa sóng. Để giải quyết vấn đề này, mỗi người sử dụng sẽ được gán một code phân biệt giữa mỗi người dùng. Các máy thu sẽ dựa vào các code này để khử bớt nhiễu và khôi phục thông tin.

Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)

Kĩ thuật này áp dụng từ kĩ thuật ghép kênh ODFM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) (ghép kênh và đa truy nhập là khác nhau). Kĩ thuật ghép kênh ODFM phát triển từ kĩ thuật FDM, một lượng bandwidth lớn sẽ được chia ra thành các bandwidth nhỏ hơn, các bandwidth nhỏ hơn này có thể chồng lấn lên nhau, không cần dải bảo vệ như FDM nên có thể tối ưu, khai thác bandwidth hiệu quả hơn.

Why Channels 1, 6 and 11? | MetaGeek
OFDM trong Wi-Fi

Kĩ thuật OFDMA giúp phân bổ dữ liệu của các người dùng lên các sóng mang con phụ của kĩ thuật OFDM, một sóng mang tới hoặc đi đều có thể mang dữ liệu của nhiều người dùng cùng lúc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.