LTE Attach Flow (phần 2)

Từ đây là hết công việc của HSS theo Flow đầu bài viết trước, bắt đầu giao tiếp giữa MME và S-GW. Trong bài trước, UE đã được xác thực, update location, cipher và integrity, biết được UE cần những dịch vụ gì, đến đây UE bắt đầu setup Bearer

Create session request
Do MME điều khiển hầu hết mọi vấn đề EPS nên request sẽ được gửi từ MME đến S-GW. Trong request này, có include một số thông tin như:
  • IMSI
  • MEI (Mobile Equipment Identity)
  • User Location Info: gồm có TAI và cell mà UE kết nối tới, trong đó có eNB ID và Cell ID
  • Serving Network
  • RAT Type
  • Fully Qualified Tunnel Endpoint Identifier (F-TEID): Gồm có TEID/GRE Key, địa chỉ IPv4/v6 của MME và P-GW. Về TEID (Tunnel Endpoint Identifier), giả sử tất cả dữ liệu truyền trên một ống lớn, trong đó là rất nhiều tunnel nhỏ khác, và để xác định các tunnel thì cần TEID.
  • Protocol Configuration Options: thông tin config mạng mà UE đã gửi qua phần ESM Infomation Response

Sau đó còn có PFCP Session Request nhưng hiện chưa hiểu lắm nên để sau vậy…

0x2f0713
Create session request: SGW to PGW

Để thiết lập EPS Bearer thì cần có việc setup giữa SGW và PGW

Nội dung request thì khá tương tự như Create session request ở bước trên.

Create session response: PGW to SGW

Lúc này PGW sẽ định danh TEID, phát IP cho UE, truyền DNS Server config

Create session response: SGW to MME

Các thông tin config IP vừa gửi ở trên sẽ được gửi cho MME với định dạng như request trên.

Phần này có rất nhiều request về PFCP, nhưng chưa hiểu được :(((

S1AP Initial Context Setup Request

Sau việc setup EPS Bearer, MME chấp nhận yêu cầu attach của UE, MME gửi cho eNB những thông tin mà MME có được.

AMBR
E-RAB To Be Setup…
Địa chỉ IP của SGW-U
Initial Context Setup Response

UE replies back to the eNodeB.

The eNodeB sends the Initial Context Response message to the
new MME. This Initial Context Response message includes the
TEID of the eNodeB and the address of the eNodeB used for
downlink traffic on the S1_U reference point.

Attach complete

The UE sends a Direct Transfer message to the eNodeB, which
includes the Attach Complete (EPS Bearer Identity, NAS
sequence number, NAS-MAC) message.

Flow: https://www.youtube.com/watch?v=xWzajElyC5Q

https://www.youtube.com/watch?v=NHXlHsichZM

(còn tiếp…)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.